KUZZ, Kracht ui​t Zeven Zonnestralen

Holistische praktijk gespecialiseerd in zwangerscha​p, kinderen en hun ouders

Yoga Impressie

Naast foto's is de intentie om ook regelmatig een filmpje te maken van de manier waarop de kinderen oefeningen uitvoeren, opgaan in de yoga en genieten van de yoga.

Er wordt naar gestreefd om van alle yoga-activiteiten die worden aangeboden foto's te delen. Dit is echter niet altijd mogelijk daar hier toestemming nodig is van ouders.