KUZZ, Kracht ui​t Zeven Zonnestralen

Holistische praktijk gespecialiseerd in zwangerscha​p, kinderen en hun ouders

KUZZ, Kracht uit Zeven Zonnestralen is een holistische praktijk gespecialiseerd in zwangerschap, kinderen en hun ouders.

Iedereen verdient het in diens eigen kracht in licht te staan! En weet...

" Kwetsbaarheid is een teken van kracht! "

Ter inspiratie een gedicht dat voor mij al heel wat jaren een inspiratie vormt om dicht bij mezelf te blijven, in mijn kracht en licht te leven om het vervolgens met anderen te kunnen delen. 


"Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.

Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.

Het is niet ons duister, maar juist het licht dat ons het meest beangstigt.


We vragen onszelf af:

Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?


Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan om je kleiner te maken

zodat andere mensen zich  bij jou niet onzeker zullen voelen.


We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.

En als we ons eigen licht laten schijnen,

geven we onbewust anderen toestemming hetzelfde te doen.

Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst,

zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden."


Marianne Williamson